Home » اندروید » Face Blender v2.2.1 دانلود نرم افزار ترکیب چهره افراد با یکدیگر برای اندروید

Face Blender v2.2.1 دانلود نرم افزار ترکیب چهره افراد با یکدیگر برای اندروید

با Face Blender دوستان و اطرافیانتان را از خنده منفجر کنید! توسط این نرم افزار بسیار جالب و فان ، قادرید چهره های افراد مختلف را با هم ترکیب کنید و در نهایت نرم افزار یک چهره چندگانه و ترکیب شده از تمام افراد به شما تقدیم می کند!  

******************

Face Blender v2.2.1 دانلود نرم افزار ترکیب چهره افراد با یکدیگر برای اندروید

(image)

با Face Blender دوستان و اطرافیانتان را از خنده منفجر کنید! توسط این نرم افزار بسیار جالب و فان ، قادرید چهره های افراد مختلف را با هم ترکیب کنید و در نهایت نرم افزار یک چهره چندگانه و ترکیب شده از تمام افراد به شما تقدیم می کند!  

******************

Face Blender v2.2.1 دانلود نرم افزار ترکیب چهره افراد با یکدیگر برای اندروید