Home » اندروید » Townsmen Premium v1.9 دانلود بازی شبیه سازی شهرنشینان برای اندروید

Townsmen Premium v1.9 دانلود بازی شبیه سازی شهرنشینان برای اندروید

Townsmen-Premium-logo

بازی شبیه سازی شهرنشینان Townsmen Premium Townsmen Premium بازی در سبک شبیه سازی برای اندروید می باشد. این بازی مشابه بازی های شهر سازی می باشد که البته در آن شما وظیفه ساخت یک شهر نه چندان بزرگ را به عهده خواهید داشت. این بازی پیش از این نیز برای سیستم عامل IOS و کاربران […]

******************

Townsmen Premium v1.9 دانلود بازی شبیه سازی شهرنشینان برای اندروید

(image)

بازی شبیه سازی شهرنشینان Townsmen Premium Townsmen Premium بازی در سبک شبیه سازی برای اندروید می باشد. این بازی مشابه بازی های شهر سازی می باشد که البته در آن شما وظیفه ساخت یک شهر نه چندان بزرگ را به عهده خواهید داشت. این بازی پیش از این نیز برای سیستم عامل IOS و کاربران […]

******************

Townsmen Premium v1.9 دانلود بازی شبیه سازی شهرنشینان برای اندروید