Home » اندروید » KillApps: Close all apps running v1.6.5 دانلود نرم افزار بستن برنامه های اضافی برای اندروید

KillApps: Close all apps running v1.6.5 دانلود نرم افزار بستن برنامه های اضافی برای اندروید

بستن برنامه در حال اجرا و افزایش سرعت گوشی KillApps Pro: Close all apps running همانطور که میدانید، پس از اینکه از برخی از اپلیکیشن های گوشی خارج می شوید ان ها به طور کامل بسته نمی شوند چرا که اماده به کار بوده و در حال اجرا می باشند که این باعث می شود […]

******************

KillApps: Close all apps running v1.6.5 دانلود نرم افزار بستن برنامه های اضافی برای اندروید

(image)

بستن برنامه در حال اجرا و افزایش سرعت گوشی KillApps Pro: Close all apps running همانطور که میدانید، پس از اینکه از برخی از اپلیکیشن های گوشی خارج می شوید ان ها به طور کامل بسته نمی شوند چرا که اماده به کار بوده و در حال اجرا می باشند که این باعث می شود […]

******************

KillApps: Close all apps running v1.6.5 دانلود نرم افزار بستن برنامه های اضافی برای اندروید