Home » اندروید » Autosync Google Drive v2.11.1 نرم افزار همگام سازی گوگل درایو در دستگاه های اندرویدی

Autosync Google Drive v2.11.1 نرم افزار همگام سازی گوگل درایو در دستگاه های اندرویدی

همگام سازی سرویس گوگل درایو در دستگاه های مختلف با Autosync Pro for Google Drive سرویس ابری گوگل درایو یکی از عرضه های گوگل برای کاربران میباشد که به کاربران ده گیگ فضا اختصاص می دهد تا کاربران بتوانند فایل های خود را در آن آپلود کرده و به آنها دسترسی داشته باشند. ویژگی ها: […]

******************

Autosync Google Drive v2.11.1 نرم افزار همگام سازی گوگل درایو در دستگاه های اندرویدی

(image)

همگام سازی سرویس گوگل درایو در دستگاه های مختلف با Autosync Pro for Google Drive سرویس ابری گوگل درایو یکی از عرضه های گوگل برای کاربران میباشد که به کاربران ده گیگ فضا اختصاص می دهد تا کاربران بتوانند فایل های خود را در آن آپلود کرده و به آنها دسترسی داشته باشند. ویژگی ها: […]

******************

Autosync Google Drive v2.11.1 نرم افزار همگام سازی گوگل درایو در دستگاه های اندرویدی