Home » اندروید » Web Tools v2.0.0 دانلود برنامه ابزارهای وب

Web Tools v2.0.0 دانلود برنامه ابزارهای وب

مجموعه ابزارهای وب Web Tools برای اندروید

مناسب برای توسعه دهندگان و طراحان

Web Tools مجموعه ای از ابزارهای مناسب و کاربردی برای توسعه دهنده های وب و طراحان می باشد. این نرم افزار امکانات بسیار عالی را می تواند در اختیارتان قرار دهد که در ادامه به بعضی از آنها اشاره کرده ایم.

ویژگی ها:

  • امکان سینک کردن مرورگر کروم با Chrome extension
  • ابزارهای قدرتمند برای ساخت و تست Regex
  • تبدیل رنگ RGB و RGBA به HEX
  • نمایش دهنده سورس کدهای صفحه وب

Web Tools ابزارهایی در اختیارتان قرار می دهد که با کمک آنها می توانید به امکانات بیشتری دسترسی داشته باشید. این نرم افزار به ویژه برای کسانی که در زمینه توسعه وب و طراحی دست دارند، میتواند بسیار کاربردی باشد چرا که ابزارهای موجود در آن، مناسب برای همین افراد طراحی شده است. امکان نمایش سورس کد مربوط به صفحات وبی که در حال مشاهده آنها هستید، یکی از قابلیت های بسیار مفید این نرم افزار قدرتمند می باشد.

Web Tools v2.0.0 دانلود برنامه ابزارهای وب

(image)

مجموعه ابزارهای وب Web Tools برای اندروید

مناسب برای توسعه دهندگان و طراحان

Web Tools مجموعه ای از ابزارهای مناسب و کاربردی برای توسعه دهنده های وب و طراحان می باشد. این نرم افزار امکانات بسیار عالی را می تواند در اختیارتان قرار دهد که در ادامه به بعضی از آنها اشاره کرده ایم.

ویژگی ها:

  • امکان سینک کردن مرورگر کروم با Chrome extension
  • ابزارهای قدرتمند برای ساخت و تست Regex
  • تبدیل رنگ RGB و RGBA به HEX
  • نمایش دهنده سورس کدهای صفحه وب

Web Tools ابزارهایی در اختیارتان قرار می دهد که با کمک آنها می توانید به امکانات بیشتری دسترسی داشته باشید. این نرم افزار به ویژه برای کسانی که در زمینه توسعه وب و طراحی دست دارند، میتواند بسیار کاربردی باشد چرا که ابزارهای موجود در آن، مناسب برای همین افراد طراحی شده است. امکان نمایش سورس کد مربوط به صفحات وبی که در حال مشاهده آنها هستید، یکی از قابلیت های بسیار مفید این نرم افزار قدرتمند می باشد.

Web Tools v2.0.0 دانلود برنامه ابزارهای وب