Home » اندروید » Speed Dial Pro v7.1.6 دانلود برنامه تماس سریع برای اندروید

Speed Dial Pro v7.1.6 دانلود برنامه تماس سریع برای اندروید

برنامه شماره گیر اندروید Speed Dial اگر ظاهر یک نواخت و کارایی های محدود قسمت تماس گیرنده گوشی تان باعث خستگی شما شده است، پیشنهاد می کنیم از نرم افزار Speed Dial استفاده کنید. با استفاده از این نرم افزار امکان تماس گرفتن به صورت حرفه ای را خواهید داشت. ویژگی ها: پشتیبانی از دو […]

******************

Speed Dial Pro v7.1.6 دانلود برنامه تماس سریع برای اندروید

(image)

برنامه شماره گیر اندروید Speed Dial اگر ظاهر یک نواخت و کارایی های محدود قسمت تماس گیرنده گوشی تان باعث خستگی شما شده است، پیشنهاد می کنیم از نرم افزار Speed Dial استفاده کنید. با استفاده از این نرم افزار امکان تماس گرفتن به صورت حرفه ای را خواهید داشت. ویژگی ها: پشتیبانی از دو […]

******************

Speed Dial Pro v7.1.6 دانلود برنامه تماس سریع برای اندروید