Home » اندروید » Runtastic Results Training App v2.7.1 دانلود برنامه آموزش حرکات ورزشی اندروید

Runtastic Results Training App v2.7.1 دانلود برنامه آموزش حرکات ورزشی اندروید

جدیدترین نسخه برنامه Runtastic Results Training App 

برای این که بتوانید سلامت اندام های بدن خود را حفظ کرده و تناست داشته باشید باید زمان های مشخصی در روز را به انجام حرکات و ورزشی و نرمش اختصاص داده و با استمرار در ان بتوانید به اهداف خود برسید.

برنامه Runtastic Results Training App یک برنامه ی عالی جهت انجام حرکات ورزشی است. این برنامه دارای یک اموزش دوازده هفته ای است که با انجام آن می توانید تغییر را در بدن خود احساس کنید. برنامه هر روزه حرکات و ورزش هایی را بدون نیاز به هیچگونه تجهیزات و وسایل ورزشی پیشنهاد می دهد که شما با انجام ان ها طبق اموزش تصویری برنامه می توانید در این مدت به تناسب اندام برسید. همچنین بیش از 180 برنامه ی تمرینی دیگر نیز متناسب با وضعیت شما وجود دارد که امکان انجام هر کدام از آن ها برای شما وجود دارد. فیلم های آموزشی برنامه نیز با بالاترین کیفیت ارائه شده اند و تمامی جزئیات حرکات را به شما خواهند گفت.

Runtastic Results Training App دانلود برنامه آموزش حرکات ورزشی اندروید

ویژگی های برنامه Runtastic Results Training App 

 • محیط کاربری بسیار اسان
 • نمایش فیلم های آموزشی با بالاترین کیفیت
 • دارای برنامه ی 12 هفته ای برای رسیدن به تناسب اندام
 • انجام حرکات ورزشی بدون هیچگونه تجهیزات
 • وجود برنامه های ورزشی بر اساس وزن و شرایط شما
 • دادن تمرینات روزانه
 • ایجاد انگیزه برای انجام حرکات ورزشی
 • گرفتن و ذخیره ی عکس های پیشرفت خود
 • راهنمایی در مورد تغذیه و رژیم
 • وجود آموزش 180 حرکت ورزشی مختلف
 • انجام تمرینات ورزشی در هر کجا و هر زمان
 • و امکانات دیگر

همان طور که گفته شد به کمک برنامه Runtastic Results Training App می توانید به و در هر زمان و مکانی به ورزش و نرمش بپردازید و اندام خود را متناسب نگه دارید. با دادن اطلاعاتی از بدن خود مانند وزن می توانید برنامه های تمرینی متناسب خود را ببینید و آن ها را انجام دهید. حرکات ورزشی پیشنهادی برای انجام نیازی به هیچگونه تجهیزات ورزشی ندارند و در منزل نیز می توان ان ها را انجام داد. بیش از 180 حرکت مختلف ورزشی به صورت فیلم هایی با بالاترین کیفیت آماده شده اند که با راحتی می توانید آن ها را انجام دهید. همچنین به کمک برنامه می توانید تصاویر و عکس های خود را در مراحل مختلف تمرین به ثبت رسانده و پیشرفت خود را بر اساس تصاویر مشاهده کنید.

Runtastic Results Training App v2.7.1 دانلود برنامه آموزش حرکات ورزشی اندروید

(image)

جدیدترین نسخه برنامه Runtastic Results Training App 

برای این که بتوانید سلامت اندام های بدن خود را حفظ کرده و تناست داشته باشید باید زمان های مشخصی در روز را به انجام حرکات و ورزشی و نرمش اختصاص داده و با استمرار در ان بتوانید به اهداف خود برسید.

برنامه Runtastic Results Training App یک برنامه ی عالی جهت انجام حرکات ورزشی است. این برنامه دارای یک اموزش دوازده هفته ای است که با انجام آن می توانید تغییر را در بدن خود احساس کنید. برنامه هر روزه حرکات و ورزش هایی را بدون نیاز به هیچگونه تجهیزات و وسایل ورزشی پیشنهاد می دهد که شما با انجام ان ها طبق اموزش تصویری برنامه می توانید در این مدت به تناسب اندام برسید. همچنین بیش از 180 برنامه ی تمرینی دیگر نیز متناسب با وضعیت شما وجود دارد که امکان انجام هر کدام از آن ها برای شما وجود دارد. فیلم های آموزشی برنامه نیز با بالاترین کیفیت ارائه شده اند و تمامی جزئیات حرکات را به شما خواهند گفت.

(image)

ویژگی های برنامه Runtastic Results Training App 

 • محیط کاربری بسیار اسان
 • نمایش فیلم های آموزشی با بالاترین کیفیت
 • دارای برنامه ی 12 هفته ای برای رسیدن به تناسب اندام
 • انجام حرکات ورزشی بدون هیچگونه تجهیزات
 • وجود برنامه های ورزشی بر اساس وزن و شرایط شما
 • دادن تمرینات روزانه
 • ایجاد انگیزه برای انجام حرکات ورزشی
 • گرفتن و ذخیره ی عکس های پیشرفت خود
 • راهنمایی در مورد تغذیه و رژیم
 • وجود آموزش 180 حرکت ورزشی مختلف
 • انجام تمرینات ورزشی در هر کجا و هر زمان
 • و امکانات دیگر

همان طور که گفته شد به کمک برنامه Runtastic Results Training App می توانید به و در هر زمان و مکانی به ورزش و نرمش بپردازید و اندام خود را متناسب نگه دارید. با دادن اطلاعاتی از بدن خود مانند وزن می توانید برنامه های تمرینی متناسب خود را ببینید و آن ها را انجام دهید. حرکات ورزشی پیشنهادی برای انجام نیازی به هیچگونه تجهیزات ورزشی ندارند و در منزل نیز می توان ان ها را انجام داد. بیش از 180 حرکت مختلف ورزشی به صورت فیلم هایی با بالاترین کیفیت آماده شده اند که با راحتی می توانید آن ها را انجام دهید. همچنین به کمک برنامه می توانید تصاویر و عکس های خود را در مراحل مختلف تمرین به ثبت رسانده و پیشرفت خود را بر اساس تصاویر مشاهده کنید.

Runtastic Results Training App v2.7.1 دانلود برنامه آموزش حرکات ورزشی اندروید