Home » اپل » Recently PRO 1.37 دانلود برنامه تنظیم لیست اجرای اپلیکیشن ها

Recently-logo

تنظیم لیست اجرای برنامه ها Recently قابل نصب بر روی گوشی های روت شده در اندروید 5.0 هنگامی که لیست برنامه های اخیر را مشاهده می کنید، هر برنامه ای که باز می کنید و سپس می بندید، در همین لیست قرار می گیرند. بسیاری از اوقات برنامه هایی در این لیست قرار می گیرند […]

******************
Recently PRO 1.37 دانلود برنامه تنظیم لیست اجرای اپلیکیشن ها

کرمان نیوز

ورزش و زندگی