Home » اندروید » Prayer Now : Azan Prayer Times v4.4.0 دانلود برنامه نمایش زمان اذان برای اندروید

Prayer Now : Azan Prayer Times v4.4.0 دانلود برنامه نمایش زمان اذان برای اندروید

prayer-now-logo

برنامه نمایش زمان اذان Prayer Now : Azan Prayer Times بیش از 5 میلیون دانلود از پلی استور Prayer Now : Azan Prayer Times قابلیت نمایش زمان اذان و در نتیجه نماز را دارا می باشد. با کمک این برنامه می توانید زمانی که قرار است اذان پخش شود را مشاهده کنید. این نرم افزار […]

******************

Prayer Now : Azan Prayer Times v4.4.0 دانلود برنامه نمایش زمان اذان برای اندروید

(image)

برنامه نمایش زمان اذان Prayer Now : Azan Prayer Times بیش از 5 میلیون دانلود از پلی استور Prayer Now : Azan Prayer Times قابلیت نمایش زمان اذان و در نتیجه نماز را دارا می باشد. با کمک این برنامه می توانید زمانی که قرار است اذان پخش شود را مشاهده کنید. این نرم افزار […]

******************

Prayer Now : Azan Prayer Times v4.4.0 دانلود برنامه نمایش زمان اذان برای اندروید