Home » اندروید » Pinterest v5.22.0 دانلود نرم افزار شبکه اجتماعی و اشتراک گذاری تصاویر اندروید

Pinterest v5.22.0 دانلود نرم افزار شبکه اجتماعی و اشتراک گذاری تصاویر اندروید

Pinterest 3.2.1

یک نرم افزار با سبکی مشابه با Instagram نرم افزار رسمی سایت : pinterest.com Pinterest نام نرم افزار دیگری برای به اشتراک گذاری تصاویر و در سبک یک شبکه اجتماعی برای گوشی های اندروید بعد از نرم افزار اینستاگرام است . در این نرم افزار هم شما خواهید توانست عکس های خود را در یک محیط بسیار زیبا […]

******************

Pinterest v5.22.0 دانلود نرم افزار شبکه اجتماعی و اشتراک گذاری تصاویر اندروید

(image)

یک نرم افزار با سبکی مشابه با Instagram نرم افزار رسمی سایت : pinterest.com Pinterest نام نرم افزار دیگری برای به اشتراک گذاری تصاویر و در سبک یک شبکه اجتماعی برای گوشی های اندروید بعد از نرم افزار اینستاگرام است . در این نرم افزار هم شما خواهید توانست عکس های خود را در یک محیط بسیار زیبا […]

******************

Pinterest v5.22.0 دانلود نرم افزار شبکه اجتماعی و اشتراک گذاری تصاویر اندروید

عکس های جدید