Home » اندروید » Knife Attacks – Stickman Battle v1.1.0 دانلود بازی حمله با چاقو برای اندروید

Knife Attacks – Stickman Battle v1.1.0 دانلود بازی حمله با چاقو برای اندروید

Knife Attacks – Stickman Battle یکی از جدید ترین بازی های اکشن Knife Attacks – Stickman Battle یک بازی اکشن بسیار قدرتمند میباشد که به صورت رکوردی قابل اجرا است. داستان این بازی در مورد یک استیکمن میباشد که همنوعانش به او خیانت کرده اند و تصمیم دارند تا او را از بین ببرند. آن […]

******************

Knife Attacks – Stickman Battle v1.1.0 دانلود بازی حمله با چاقو برای اندروید

(image)

Knife Attacks – Stickman Battle یکی از جدید ترین بازی های اکشن Knife Attacks – Stickman Battle یک بازی اکشن بسیار قدرتمند میباشد که به صورت رکوردی قابل اجرا است. داستان این بازی در مورد یک استیکمن میباشد که همنوعانش به او خیانت کرده اند و تصمیم دارند تا او را از بین ببرند. آن […]

******************

Knife Attacks – Stickman Battle v1.1.0 دانلود بازی حمله با چاقو برای اندروید