Home » اندروید » فراخوان استخدارم در برترین های اندروید

فراخوان استخدارم در برترین های اندروید

    برترین های اندروید به منظور گسترش فعالیت های خود ، گرافیست و طراح بنر حرفه ای استخدام می کند .    اگر دارای خلاقیت هستید و توانایی خلق آثار گرافیکی از جمله بنر و موارد مشابه را دارید ، اطلاعات خود را  به ایمیل jobs.apktops.ir@gmail.com  ارسال نمایید .      ” شایان ذکر است که […]

******************

فراخوان استخدارم در برترین های اندروید

    برترین های اندروید به منظور گسترش فعالیت های خود ، گرافیست و طراح بنر حرفه ای استخدام می کند .    اگر دارای خلاقیت هستید و توانایی خلق آثار گرافیکی از جمله بنر و موارد مشابه را دارید ، اطلاعات خود را  به ایمیل jobs.apktops.ir@gmail.com  ارسال نمایید .      ” شایان ذکر است که […]

******************

فراخوان استخدارم در برترین های اندروید

خرم خبر

آخرین اخبار ورزشی