Home » Posts tagged "Designer طراحی"

MobiDB Database Designer Pro v7.0.0.289 دانلود برنامه طراحی دیتابیس

MobiDB Database Designer Pro v7.0.0.289 دانلود برنامه طراحی دیتابیس برنامه طراحی دیتابیس MobiDB Database Designer MobiDB Database Designer امکان طراحی دیتابیس با جداول چندگانه، روابط پیچیده، ارزش محاسبات، صادر کردن جداول در فایل های CSV یا PDF و سپس به اشتراک گذاری در یک برنامه...
Read More