شهر تهران

 
 

ساخت و ساز در منطقه ۲۲ تهران تمام شد – نوحه و روضه

دنیای اقتصاد نوشت: شهردار منطقه ۲۲ اعلام کرد: در حال حاضر قریب به ۱۶۷ هزار نفر در منطقه ۲۲ ساکن هستند؛ ولی میزان جمعیت‌پذیری آن به واسطه پروانه‌های صادره ساختمانی نشان از جمعیت‌پذیری منطقه در حدود ۴۴۰ هزار نفر جمعیت است و این به این معنی است که در حال حاضر با توجه به افق جمعیتی طرح‌های تفصیلی و جامع منطقه که بارگذاری‌ها برای جمعیت ۵۰۰ هزار نفر دیده شده، پروانه‌های ساختمانی دیگری جز برای تخریب و نوسازی صادر نخواهیم کرد


اتوبوس های بی‌آرتی تهران، شبیه زندان متحرک – نوحه و روضه

روزنامه قانون: هدیه کیمیایی: روز است اماانگار در شب گرفتاریم. آدم‌ها، خیابان‌ها، کافه‌ها و هر چه در روز روشن است تاریک است